Техноэласт

Ангилал:премиум
Үр ашигтай
Найдвартай

Праймер

Ангилал:премиум
Үр ашигтай
Найдвартай

Бикрост

Материалын зориулалт Шинэ дээврийн ус тусгаарлалт. Дээвэр засвар. Уур тусгаарлалт

Унифлекс

Материалын зориулалт Дээвэр болон барилгын хийцүүдийн усыг тусгаарлах.

Биполь

Материалын зориулалт Дээвэр болон барилгын хийцүүдийн усыг тусгаарлах.

Рубероид

Материалын зориулалт Шинэ дээврийн ус тусгаарлалт. Дээвэр засвар. Уур тусгаарлалт

Линокром

Материалын зориулалт Шинэ дээврийн ус тусгаарлалт. Дээвэр засвар. Уур тусгаарлалт

Мастика

Резинжиж ам дарагч.

Аэратор

Агааржуулагч хоолой

Хар тос

40кг ууттай, БН10-90 маркийн хар тос

Шинглас

Налуу дээврийн материал

НикоБанд

Налуу дээврийн засварын скочон наалт

Tyvek Housewrap

Уур, ус тусгаарлагч

Cabron xps сайжруулсан хөөсөнцөр

ус шингээдэггүй хөөж болон агшдаггүй

ДВП хавтан

ОХУ-ын Лесосибирск үйлдвэрийн сайн чанарын хавтан

OSB

OSB-3 хавтан

Hauberk

Фасадны уян битум