Бүтээгдэхүүн

Бикрост

Материалын зориулалт Шинэ дээврийн ус тусгаарлалт. Дээвэр засвар. Уур тусгаарлалт Материалын тайлбар Бикрост нь бөх бат үндсээс бүрдэх ус тусгаарлагч дэвсгэр бөгөөд битум хар тос, дүүргэгчийн холимогийг түүний үндсэнд түрхэнэ. Энэхүү материал нь дээврийн хивсийг тавих, засварлахад зориулагдсан. Бикрост К нь дээврийн хивсний дээд давхрагыг тавихад хэрэглэгддэг ба системийн нүүрэн талын том мөхлөгтэй бүрхүүл нь нарны туяаны нөлөөллөөс хамгаалдаг. Бикрост П нь дээврийн хивсийг тавихад уур тусгаарлагч байдлаар хэрэглэгддэг (системийн доод давхарга). Том мөхлөгт бүрхүүл болон хальсийг материал хамгаалах давхрага байдлаар хэрэглэж болно. Бикрост материалыг цаг уурын ямар ч бүс нутагт ашиглаж болно (СНиП 23-01-99*-ийн дагуу). Хэрэглэх арга Материалыг хийн хушууны тусламжтайгаар урьдчилан бэлтгэсэн гадаргуунд хайлуулж наана. Материалыг хэрэглэх:«ТехноНИКОЛЬ» компаний хар тосон материалаар хийсэн дээврийн зураг төсөл хийх, тавих удирдамжийн дагуу Хадгалах

Өнгө :